Projekt unii europejskiej

Projekt Unii Europejskiej

 

Wszelkich informacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność
współpracy pomiędzy Wilga Fruit Sp. z o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych” udziela:

BOGDAN GRYLAK - CZŁONEK ZARZĄDU
tel. +48 25 623 18 60 / faks: +48 25 740 71 68, info@wilgafruit.pl

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji,
równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE
ODSYŁACZE DO OFICJALNYCH STRON UNII EUROPEJSKIEJ