flaga Unii EuropejskiejProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wprowadzenie nowej technologii sortowania jabłek
poprzez przebudowę linii sortującej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wprowadzenie nowej technologii sortowania jabłek poprzez przebudowę linii sortującej pozwoliło na zwiększenie ponad dwukrotnie mocy produkcyjnych linii sortującej do 15 – 18 t/h z uwzględnieniem sortowania według rozmiaru, wybarwienia, oraz wag. Przebudowa systemu i jego modernizacja spowodowały zwiększenie ilości kanałów wodnych o kolejne 25. Innowacyjność zastosowanego rozwiązania oparta jest na systemie Dual Vision zastosowanym w sortownicy. Jest to zupełnie unikalny system sortowania barwnego. System ten pracuje w oparciu o najnowsze technologie w zakresie kamer do szybkiej rejestracji obrazu, optyki oraz oprogramowania. Kamery dokonujące pomiaru rozróżniają ponad 16 milionów różnych barw a komputer dokonuje około 4 milionów pomiarów barw na sekundę. W czasie skanowania każdego produktu system DV-C pobiera ponad 6 000 próbek barw. Dodatkowo system Dual Vision określa średnicę oraz wagę produktu. Dzięki temu systemowi otrzymujemy bardzo dokładny pomiar barwy, średnicy, wagi i kształtu owoców a tym samym bardzo dobrze wyselekcjonowany produkt.