Projekt unii europejskiej

Projekt Unii Europejskiej

 

Informacje o projekcie ( pdf)

Wszelkich i nformacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność

współpracy pomiędzy Wilga Fruit Sp. z o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych” udziela:

BOGDAN GRYLAK - CZŁONEK ZARZĄDU
tel. +48 25 623 18 60 / faks: +48 25 740 71 68, info@wilgafruit.pl

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji,
równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Wykonanie analizy usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Wnioskodawcy oraz jego partnerów (120 godz.)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Protokół wyboru (pdf)

I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci:

    a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

    b. licencji dostępowych dla 4 pracowników do pełnej funkcjonalności systemu B2B.

II.   Zakup środków trwałych w postaci:

    a. wag paletowych (5 szt.)

    b. komputerów mobilnych przemysłowych 12'' z ekranem dotykowym wraz ze stelażem mocującym do wózka widłowego (3 szt.)

    c. drukarki przemysłowej do etykietowania skrzyniopalet z niesortem (3 szt.)

    d. przenośnego terminala wyposażonego w czytnik kodów kreskowych (1 szt.)

    e. komputera przemysłowego panelowego 12'' w obudowie ze stali nierdzewnej z ekranem dotykowym i systemem operacyjnym (1 szt.)

    f. szafek sterowniczych do obsługi wag oraz komunikacji z systemem informatycznym typu B2B (szt. 2)

    g. skanerów kodów kresowych dalekiego zasięgu do montażu na wózku widłowym (3 szt.)

    h. automatycznego, przemysłowego skanera kodów kreskowych (3 szt.)

    i. szafki sterowniczej do obsługi skanerów oraz komunikacji z systemem informatycznym typu B2B (1 szt.)

III. Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych

Zapytanie ofertowe ( pdf)

Protokół wyboru (pdf)

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej (pdf)