Produkcja

Produkcja

Nasze gospodarstwa

WILGA FRUIT jest grupą zrzeszającą 61 producentów owoców i warzyw działającą na rynku od kwietnia 2003 roku. Rocznie produkujemy blisko 20 000 ton jabłek,  ok. 4000 ton kapusty pekińskiej oraz inne owoce i warzywa na pow. 600 ha. Przeważająca większość gruntów, na których gospodarujemy usytuowana jest wzdłuż wschodniego brzegu Wisły, w południowej części województwa mazowieckiego  ( gm. Wilga i Sobienie Jeziory). Znaczne oddalenie od aglomeracji warszawskiej i całkowity brak zakładów przemysłowych w naszej okolicy sprzyja produkcji żywności spełniającej normy ekologiczne. Fakt ten potwierdza lokalizacja wokół naszych terenów uprawnych dwóch rezerwatów przyrody, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i obszaru chronionego Natura 2000.

Naszym atutem jest wieloletnia tradycja sadownicza przekazywana z pokolenia na pokolenie.  Gospodarstwa rodzinne, które od lat zajmują się produkcją owoców i warzyw są wysoko wyspecjalizowane w produkcji ogrodniczo-sadowniczej.

Naszym atutem jest wieloletnia tradycja sadownicza przekazywana z pokolenia na pokolenie.  Gospodarstwa rodzinne, które od lat zajmują się produkcją owoców i warzyw są wysoko wyspecjalizowane w produkcji ogrodniczo-sadowniczej.

Posiadane doświadczenie uzupełniane jest o nową wiedzę i rozwiązania. Wszystkie nasze gospodarstwa posiadają Certyfikat Integrowanej Produkcji Owoców (IPO) oraz GLOBALG.A.P . Nasze owoce przechowywane są w chłodniach  KA oraz ULO, dzięki temu przez cały rok  dysponujemy  owocami zachowującymi maksymalne parametry świeżości.

Posortowane owoce są dostarczane na linie do pakowania za pomocą robotów Maestro, które umożliwiają zanurzenie wypełnionej skrzyni w kanale wodnym i swobodny wypływ owoców. Te trafiają następnie na jedną z trzech linii pakerskich (3 linie oraz wagonaważarka NewTec. Linie są wyposażone w dynamiczne stoły do pakowania z opcją powrotu produktu (tzw. recyklingowe. Końcowym etapem jest paletyzacja gotowego produktu za pomocą automatycznych paletyzerów EasyPall oraz bindowanie zestawionych palet

Tak przygotowane owoce trafiają do komór spedycyjnych.

 Zaletą systemu ULO jest wydłużenie okresu przechowywania owoców lub warzyw przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości handlowej.

Umożliwia to nam dostarczanie wysokiej jakości owoców i warzyw do klientów przez cały rok.